Finančna razkritja poslovanja

O standardu FRP

 

Namen standarda

Namen standarda je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev (IRS) pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd.

Tehnične rešitve

  • Excel predloga je namenjena:
    • avtomatskemu uvozu podatkov iz poslovnih knjig (ERP-ov) ali ročnemu vnosu v primeru, ko ERP nima te možnosti
    • ročnemu dopolnjevanju pojasnil, razkritij in drugih podatkov
  • XML standard omogoča bankam avtomatiziran uvoz v zaledne sisteme in s tem hitro izdelavo bonitetne ocene komitenta
  • bizBox omrežje omogoča varno in certificirano izmenjavo datotek med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev