Finančna razkritja poslovanja

O standardu FRP

 

Namen standarda

Namen standarda je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev (IRS) pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd.

Opis poslovne logike

  • FRP XML omogoča bankam avtomatiziran uvoz v zaledne sisteme in s tem hitro izdelavo bonitetne ocene komitenta
  • FRP Excel je namenjena Izvajalcem računovodskih storitev za ročni vpis oziroma razvijalcem programske opreme za avtomatski izvoz podatkov iz poslovnih knjig ter dopolnjevanju pojasnil, razkritij in drugih podatkov
  • bizBox omrežje omogoča varno in certificirano izmenjavo datotek med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev


IRS = izvajalec računovodskih storitev