Finančna razkritja poslovanja

Za razvijalce programske opreme

Dostava FRP podatkov bankam poteka preko bizBox platforme, ki je namenjena za eIzmenjavo elektronskih dokumentov. Navodila za integracijo ERP z bizBoxovo platformo so dostopna na ZZI spletni strani (Dokumenti).

Opis poslovne logike

Prenos podatkov na banko poteka na enak način, kot pošiljanje e-računov. Podatki računa so v XML formatu, kot priloga pa je dodana vizualizacija računa v PDF ali XLS, XLSX formatu. 

Pri kreiranju FRP dokumenta je potrebno vedeti, da mora izvajalec računovodskih storitev izvožene podatke iz glavne knjige, pred pošiljanjem na banko, še dopolniti z razkritji in pojasnili.

Ko je poročilo zaključeno, ERP sam generira XML datoteko in za vizualizacijo podatkov priloži v PDF ali Excel datoteko, ali pa izpolnjeno FRP Excel predlogo pošlje na bizBox, ki bo namesto ERP-a generiral ustrezno XML datoteko. 

Izbira je prepuščena programerjem. Shematski prikaz možnih načinov je prikazana v nadaljevanju.

Varianta 1: ERP izdela XML in pošlje v bizBox

ERP izdela XML datoteko in za prilogo kreira še vizualizacijo vsebine v pdf ali .xls, xlsx format. (Brez priloge dokumenta ni mogoče oddati.)

  Iz glavne knjige se podatki izvozijo:
- ali v FRP Excel predlogo 
- ali pa se uporabijo lastne forme (komponente) za prikaz podatkov
IRS dopolni podatke z razkritji in pojasnili
ERP generira XML in v primeru uporabe lastnih form namesto Excel tudi vizualizacijo podatkov v PDF formatu
datoteke se pošlje jo na bizBOX: glavni dokument je XML datoteka, priloga pa je FRP Excel ali PDF

bizBOX usmeri datoteke na B2B ZBS vmesnik 

Varianta 2: ERP izpolni FRP Excel predlogo in pošlje v bizBox

ERP uporabi FRP Excel predlogo in jo napolni s podatki glavne knjige. Preko bizBox platforme pošlje na banko . V ovojnici je posebna značka, kjer se določi, da je potrebno kreirati še XML datoteko. Posebna spletna aplikacija na bizBoxu bo iz Excel datoteke kreirala XML datoteko.

  Iz glavne knjige se podatki izvozijo v FRP Excel predlogo 
IRS dopolni podatke z razkritji in pojasnili
ERP preko spletnega portala pošlje datoteko na bizBOX
bizBox konvertira FRP Excel v FRP XML
glavni dokument je XML datoteka, priloga pa je FRP Excel 

bizBOX usmeri datoteke na B2B ZBS vmesnik

Varianta 3: ERP izpolni FRP Excel predlogo, IRS jo ročno pošlje v bizBox

ERP uporabi FRP Excel predlogo in jo napolni s podatki glavne knjige. IRS jo ročno preko spletnega portala pošlje na bizBOX. Posebna spletna aplikacija na bizBoxu bo iz Excel-a konvertirala oziroma kreirala XML datoteko.

  Iz glavne knjige se podatki izvozijo v FRP Excel predlogo
IRS dopolni podatke z razkritji in pojasnili
IRS ročno preko spletnega portala pošlje FEP Excel na banko
bizBox konvertira FRP Excel v FRP XML
glavni dokument je XML datoteka, priloga pa je FRP Excel 

bizBOX usmeri datoteke na B2B ZBS vmesnik


Spletni servisi, strukture, sheme in navodila

  Navodila za integracijo z eStoritvijo bizBOX
  Kontrolna shema za FRP ovojnico
  FRP Excel predloga

Primeri datotek

  Primeri FRP Excel za Demo firmo GD
  Primer zziEnvelope.xml

 


Za prejem datotek, prosimo, izpolnite spodnji obrazec:


*
*
*
**
Verifikacija: